» Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

31 Ekim 2019

Bireysel Terapi Nedir?

Psikoterapi sürecine başvuran kişi (danışan) ile uzman arasında birebir olarak yürütülen, terapötik ilişkinin temel alındığı ve uygun müdahale tekniklerinin kullanıldığı bir çalışmadır.

Bireysel terapi sürecinde danışanın, uzmandan ve psikoterapi görüşmelerinden beklentileri önemlidir. Görüşmelerdeki temel amaç, kurulan güven ilişkisiyle birlikte danışanın psikolojik iyilik halinin artması ve ruhsal olarak güçlenmesidir. Ayrıca psikoterapi görüşmelerinde uzman ve danışan arasındaki görüş birliğiyle belirlenen hedeflerler çalışılırken, aynı zamanda danışanın psikoterapi sürecinden ve uzmanla kurduğu ilişkiden öğreneceği yardım isteme, problem çözme, ilişki kurma – sürdürme – sonlandırma, duygu ve düşüncelerini tanımlama – ifade etme gibi becerileri kendi hayatına uyarlaması psikoterapinin diğer hedeflerindendir.

Bireysel terapi kişinin iç dünyasına bir yolculuktur. Bu yolculukta danışana eşlik edecek farklı psikoterapi ekolleri bulunmaktadır. Bunlar; Davranışçı, Bilişsel, Dinamik, Psikoanalitik, Varoluşçu, Bütüncül Psikoterapiler ve Gestalt Terapi olarak sıralanabilir.