Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II) | Uzman Psikolog Elıf Eylem

Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II)

31 Ekim 2019

Denver Gelişimsel Tarama Testi 0-6 yaş grubu çocuklarına uygulanan bir gelişim testidir.

116 madde, 4 alt bölümden oluşmakta ve ortalama 30 dakika sürmektedir.

Test: Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Kaba Motor ve Dil gelişimi alanlarındaki uygulamalarla çocuğu değerlendirme imkanı sunmaktadır.

Uygulama sırasında anne ya da babanın çocuğa eşlik etmesi gerekmektedir. Teste ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda başlanır. Daha sonra testin yönergesi doğrultusunda, gelişim özelliklerine göre yapması beklenen sorular çocuğa yöneltilir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi bir zeka testi değildir. Sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Uygulama 3 Temel Alanda Değerlidir:

  • Sağlıklı görünen çocukları olası sorunları yönünden taraması,

  • Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

  • Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler vb.) izlemede kullanılabilmesi.

Test şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:

Sağlıklı gelişim gösteren ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılır. Test uygulamaları için belirli bir zaman aralığı gerekmektedir. Test 6 ay arayla senede iki kere uygulanabilir.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel gecikme nedeniyle tanı almış ve özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelişim ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Çocuğun gelişim düzeyine uygun eğitim programının oluşturulmasına ve eğitim programının etkilerinin takip edilmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocukların gelişim ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Aileye ve öğretmene çocuğun gelişim aşaması hakkında bilgi vermek ve takibini sağlamak için destek olur.