» Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

31 Ekim 2019

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı, her yaş grubundaki öğrencinin yaşayabileceği, sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve akademik başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. ‘’Sınav kaygısında sınavın kendisi strese yol açmaz, sınavın kişi tarafından algılanış biçimi kaygıya neden olur’’ anlayışıyla psikoterapi sürecinde danışanın sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası yaşadıklarının değerlendirilmesi, yürütülecek çalışma için önemlidir.

Sınav kaygısı nedeniyle psikolojik destek almak isteyen bireylerde fiziksel belirtiler kalp atışlarında hızlanma, ağız kuruması, terleme, soluk alıp vermede güçlük, mide problemleri ile kendini gösterirken, duygusal belirtiler gerginlik, karamsarlık, umutsuzluk, öfke, tedirginlik, huzursuzluk ile ortaya çıkmaktadır. Bireylerin kaygısını ortaya çıkaran zihinsel belirtiler ise yapamayacağı, başaramayacağı, sürenin yetmeyeceği, yeterince iyi olmadığı düşünceleridir.

Sınav kaygısı yaşayan bireylerle psikoterapi süreci yürütülürken fiziksel, duygusal ve zihinsel belirtilerin ortaya çıkmasında etkin olan görev ve sorumlukları erteleme, beklenti düzeyinin gerçekçiliği, bireyin kendisine ya da çevresinin ona yaklaşımı ve travmatik yaşantıları çalışılmaktadır.