Psikodinamik Psikoterapi

Psikanalitik bakış açısını temel alan psikodinamik psikoterapinin uygulamasında psikanalitik kuramdan yararlanılmaktadır.

Psikanalitik bakış açısı, güncel sorunların gelişiminde geçmiş yaşantıların ve bilinçdışı süreçlerin varlığını kabul eder ve her insanın biricikliğini benimser. Bu doğrultuda insanlar bir sorun karşısında aynı belirtileri gösterseler de sorunun nedeni bir diğeriyle aynı değildir. Dolaysıyla psikodinamik psikoterapi öznel bir yolculuktur diyebiliriz.

Seanslar terapiye gelen kişinin aklına gelen her şeyi sınırlamadan terapiste anlatması üzerine yürütülür. Bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar birlikte çalışılır, yorumlanır ve anlamlandırılır.

Seanslar belirlenen çerçeve doğrultusunda yüz yüze veya online ve haftada bir veya iki sıklıkla gerçekleştirilir. Seans süresi 45 dakikadır.