Sigara Kullanımı ve Nikotin Bağımlılığı

Günümüzde sigara kullanımı ve nikotin bağımlılığı tüm dünyada evrensel halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Ülkemizde de son yıllarda yapılan araştırma sonuçları bu görüşü destekler nitelikte olup, sigara kullanımının ciddi boyutta artış gösterdiğini ileri sürmektedir. Bireylerin sigara kullanımına başlama ve sigara kullanımını sürdürme nedenleri bireysel ve çevresel etkenlerden dolayı farklılık gösterse de, karşılaştıkları problemlerle baş etmek için sigara kullanımına yönelmeleri görülen en yaygın nedenlerden biridir Sigara kullanımının başa çıkma yöntemi olarak tercih edilmesi kullanıcılar tarafından başta alışkanlık olarak görülse de, daha sonra bu davranış nikotin bağımlılığına dönüşmektedir.

Hem davranışsal hem fizyolojik bağımlılık olarak kabul edilen nikotin bağımlılığı Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından bir yıllık süre içerisinde kişide tütün kullanımına bağlı olarak kişisel ve toplumsal işlevselliğin azalması ya da belirgin sıkıntıların oluşmasını olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunu etkilemekte olan sigara kullanımı, yapılan çalışmalarda incelenmiş; sigaraya başlama yaşının düşmesinin bağımlılık için risk oluşturduğu, sigara içme süresinin ve miktarının nikotin bağımlılığını arttırdığını, nikotin bağımlılığı arttıkça da kişinin sigarayı bırakmada başarısız olduğu ileri sürülmüştür.

Genç nüfusun sigara, alkol ve madde kullanımında ise çevre, özenme, merak duygusu ve arkadaş ortamı gibi faktörlerin etkin olduğu görülmüştür. Üniversite yaşantısıyla birlikte evden ayrılma, aileden uzaklaşma, yeni bir ortama uyum sağlama, meslek edinimi için çabalama, iş yaşamı ve gelecekle ilgili belirsizliklerin gençlerin hayatında bir takım değişikliklere yol açmasıyla birlikte ortaya çıkan stres ve kaygının alkol, madde ve tütün kullanımını arttırdığı belirlenmiştir.

Yazar Notu

Bu yazı yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.