Bilişsel Davranışçı Terapi | Uzm. Psk. Elif Eylem Alkan

Bilişsel Davranışçı Terapi

21 Ekim 2020

Bilişsel Davranışçı Terapi, şimdiki zamana odaklanan,  yapılandırılmış, kısa süreli bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiği görüşüyle hareket etmektedir. Bu doğrultuda geçmiş yaşantılardan edinilen işlevsiz düşünce ve davranışların yeniden değerlendirilip değiştirilmesiyle duygularda ve davranışlarda uzun süreli ve kalıcı değişiklik yaratarak mevut problemi çözmeyi hedefler.

Bilişsel Davranışçı Terapi’de danışanın süreçte aktif olması ve ev ödevlerini yerine getirmesi süreçten alınan verimle doğrudan ilişkilidir.    Ev ödevi, danışanın yaşadığı durumları, düşünceleri, duyguları kaydetmesi üzerine odaklanan çalışmalardır. Danışanın seansa hazırlanarak gelmesi, bir önceki seansla ilgili düşünmesi ve bir sonraki seansta neleri konuşmak istiyorsa not etmesi önemlidir. Tüm bunlar terapinin daha hızlı ilerlemesini ve seansın gündelik yaşama taşınmasını sağlayarak danışanların yaşamları boyunca kullanabilecekleri yöntemleri edinmesini sağlamaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, depresyon, kaygı temelli problemler, korkular, stres, yas, ilişki problemleri, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar gibi bir çok psikolojik problemde başarıyla uygulanmaktadır.