Psikodinamik Terapi | Uzm. Psk. Elif Eylem Alkan

Psikodinamik Terapi

21 Ekim 2020

Psikondinamik terapi, danışanın iç dünyasını kendi yaşam öyküsü ve duygu dünyası bağlamında anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan uzun süreli bir terapi yaklaşımıdır.

Mevcut sorunların geçmişle bağı ve başa çıkmakta üretilen savunmaların danışanın hayatındaki engelleyici rolü ele alınır. Kendiliğin ve ruhsal dünyanın tıkanmış yönlerini kalıcı olarak onararak danışanın içsel bir özgürlüğe erişmesi amaçlanmaktadır.

Bu uzun ve zorlu bir yolculuktur ve danışanla terapistin ortak çalışmasıdır. Kişi, gündelik yaşamında tekrar eden ilişki dinamiklerini terapistine yansıtabilir, yüzleşmek istemediği ve bastırdığı zor durumlarla karşılaşabilir. Bu deneyimler terapide birlikte değerlendirilir, anlamlandırmak ve değiştirmek için bir fırsat olarak yorumlanır.

Psikodinamik terapide terapistin rolü, semptomlarının temelini keşfetmek, danışanın geçmişini araştırmak, danışanı konuşmaya teşvik ederek düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında tekrar eden kalıpları tanımlamasına yardımcı olmaktır.

Kısa psikodinamik terapi hedef odaklıdır ve nispeten daha kısa sürelidir, uzun vadeli psikodinamik terapi iki yıl veya daha fazla sürebilir.